Kozmik Enerji Hakkında

Kozmik Enerji Hakkında ve Öğrenciler İçin

Cosmoenergetica – sadece terapide uygulanamaz. Yöntemleri esas olarak sadece hastalıkları iyileştirmeyi amaçlamaz.

Evet, sağlığımızı iyileştirmemize yardımcı oluyor, ancak bu, Cosmoenergetica’yı yalnızca vücudu iyileştirmek için bir sistem olarak görmemize izin vermiyor.

Cosmoenergetica bir çok uygulamalı durumla meşguldür.

Bedensel sağlığınızdan ruhsal sorunlara sosyal yaşamda ilişkileri geliştirmek (aile iş arkadaşlık) astral seyahat, oda ve tüm mekanların temizliği, büyü ve nazar enerjileri, tarım ve ekolojide kullanımı, salgın hastalıkların önlenmesi ve kişiden arındırılması ve çok fazlası.

Bu yazdıklarım her kozmoenerjist’in yapabileceği anlamına gelmez.

Uygun eğitim seviyesi, kişideki istikrar, kendi kendine yaptığı çalışmalar (pratik, uygulama süresi) ve tam uyum ve saygı kozmoenerjistin uygulama yönünde bir uzman olarak eğiten şey budur.

Astrolojide şematik insanın yaşamı 12 alana bölünmüştür (kısaca): 1. Kişilik, benlik; 2. Malzeme durumu; 3. İletişim; 4. Aile, ev, vatan; 5. Yaratıcılık; 6. İş ve sağlık; 7. Ortaklık, evlilik; 8. Dönüşüm; 9. Bilgi ve çalışma; 10. Sosyal kendini gerçekleştirme; 11. Arkadaşlar, sosyal aktiviteler; 12. Maneviyat.

Cosmoenergetica, enerji-bilgi düzeyinde hareket eden, yukarıda bahsedilen insan faaliyetinin tüm alanlarında faydalı etkiler üreten ‘frekanslar’ adı verilen bir dizi özel enerjiye sahiptir.

Cosmoenergetica, vücudunun daha büyük hacimde enerji alma ve işleme yeteneğini artırma veya başka bir deyişle çevre ile enerji alışverişini yoğunlaştırma eğilimindedir.

Enerji metabolizmasını güçlendirmeye yönelik teknikler öğretinin içinde
hoca-öğrenci uyum süresince yavaş yavaş verilmeye başlar.